Controle & onderhoud blusmiddelen

 

Heeft u al brandblussers of andere blusmiddelen of veiligheidsmiddelen op de zaak? U kunt ze door onze monteurs laten controleren en onderhouden.

Jaarlijkse controle blusmiddelen
Onderhoud van blusmiddelen, conform de eisen gesteld in de diverse Nederlandse NEN onderhoudsnormen en de ARBO-wet, is verplicht voor bedrijven. Wij laten onze controles uitvoeren door REOB gediplomeerde monteurs (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen). Als zodanig onderhouden wij alle merken blusapparaten.

Onze monteurs zijn opgeleid volgens de laatste normen van de REOB  en zijn dan ook op de hoogte van de laatste normen, zoals gesteld in de diverse NEN normen. Naast de keuring van blusmiddelen is het verstandig om als bedrijf zijnde zelf ook regelmatig de blusmiddelen te controleren. Verder is het heel belangrijk dat alle medewerkers weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken.

Hieronder een overzicht van NEN-normen voor onderhoud van diverse blusmiddelen en installaties.

NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen

NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

NEN 1594 Onderhoud van droge blusleidingen in en aan gebouwen

NEN-EN 671-3 Onderhoud van brandslanghaspels

NEN 1869 Onderhoud aan blusdeken

NEN 1838 Onderhoud aan verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

Let er goed op dat het onderhoud aan de bij u aanwezige blusmiddelen periodiek geschiedt. Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse toezichthoudende instanties of bij noodsituaties leiden tot boetes of mogelijk zelfs tot bedrijfssluitingen!

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op. Onze medewerkers staan graag voor u klaar!